گاهی نمیدونم از سیاست خوشم میاد یا نه!

نمیدونم اصلا آدم سیاسی ای هستم یا نه!

میتونم سیاست مدار باشم یا نه!


وقتی ازم پرسید اصلاحاتی ای یا اصولگرا

گفتم اصلاحاتی نیستم

اما به نظرم این حزب بازیا نباشه بهتره...

همین بازیا همه رو میندازه به جونِ هم و ...

دو جبهه میشن و طبعا دربرابر هم قرار میگیرن.

اینکه داخل یه کشور یه عده شرقی و یه سری غربی بشن و واستن جلو هم که

سنگ رو سنگ بند نمیشه!

 گفت نه! حزب باید باشه!

گفتم خب باشه ببینیم چی میشه!

ولی من از هرچی آدم مزدور و آویزون و باج خور و باج ده و چاپلوسِ متنفرم! 


از بعضی حرفاش مغزم سوت کشید

حرفایی که حتی نمیتونم پیش خودم تکرارشون کنم.

و فهمیدم هنوز اطلاعاتم کامل نیست!

هنوز سیاسی نیستم.

اما دلم میتپه واسه "ایـــرانمـــــــــــ"

وبه خاطرش هرکاری میکنم.


آخر بحث هم گفتم من حق گرا ام

و میدونم جبهه ی اصلاحات حق نمیگه!

و السلام!
منبع : زاویــــــه . |حزب بازی!
برچسب ها : گفتم